Information about cost sharing, please click here
Enerjist Terimler

Terimler

  • Gider paylaşımı : Merkezi ısınma sistemi kullanılan binalara gelen enerji giderlerinin mevzuat hükümlerine göre pay edilmesidir.
  • Gider bildirimi : Gider paylaşımında hesaplanan tutarların gösterildiği belgedir.
  • Merkezi Sistem : Bir merkezden elde edilen ısıtma enerjisinin binalara dağıtılmasını ve bağımsız bölümlerin ısıtılmasını sağlayan sistemidir.
  • Isı Sayacı : Sıcaklık sensörleri sayesinde gidiş sıcaklığını ve dönüş sıcaklığını ölçerek aradaki farkı hesaplayan, aynı zamanda geçen debiyi de anlık olarak ölçerek tüketilen enerjiyi bulmaya yarayan donanımdır.
  • Mekanik ısı sayacı : Mekanik kalorimetre sayaç içinden geçen su debisini mekanik bir çark vasıtası ile ölçümlemektedir.
  • Ultrasonik ısı sayacı : Sayaç içinden geçen suya iki farklı yönde ultrasonik dalgalar yollayarak geçen suyun debisini hesaplar.
  • Pay Ölçer : Merkezi ısıtma sistemi kullanılan binalarda radyatör üzerine takılarak tüketilen ısı enerjisini paylaştırmaya yarayan donanımdır.
  • Termostatik vana : Radyatörlerin sıcak su girişine bir adet takılan, oda sıcaklığını istediğiniz derecede tutup size konforlu bir ortam yaratan ve aynı zamanda doğalgaz (ısınma) faturanızdan da tasarruf yapmanızı sağlayan donanımdır.
  • 15°C uygulaması : Isı yönetmeliğinin 5.maddesinin 6. bendinde "Merkezi sistemlerle ısıtma yapılan bağımsız bölümlerdeki mahal sıcaklıklarının asgari 15 °C olacak şekilde ayarlanır." açıkça belirtildiği üzere, bağımsız bölümlerdeki mahal sıcaklıkları 15°C altında olamaz.
  • Sayaç Okuma : Sayaçların okunma işlemi 3 farklı yöntem ile yapılmaktadır. Birinci yöntem göz ile okuma almaktır. Bu yöntemde sayaca birebir bakılarak sayaç üzerindeki veriler alınmaktadır. İkinci yöntem sayaçların Mbus haberleşme cihazına bağlanması ile okunmasıdır. Bu yöntemde sayaçlar Mbus haberleşme cihazına bağlanır, bir program vasıtası ile sayaçlardaki veriler anlık olarak tek bir noktadan alınabilir. Üçüncü yöntem ise ısı pay ölçerlerin veya sayaçların radyo frekans yöntemi ile uzaktan verilerinin toplanmasıdır.