Information about cost sharing, please click here

Sıcak su gideri nasıl pay edilir? Sıcak su paylaşımı nasıl yapılır? Sıcak su gideri dairelere nasıl dağıtılır? Sıcak su paylaşımı yapılırken dikkat edilmesi gerekenler ile ilgili bu yazımızı okuyabilirsiniz.

Sıcak su giderlerinin paylaşımı, 26847 sayılı ve 14 Nisan 2008 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmelik esaslarına ve formüllerine göre yapılmaktadır.

Buna göre, binalara tedarikçi firma tarafından kesilen gaz faturasının bir kısmı sıcak su ısıtma gideri olarak dairelerin ısı sayaçlarından alınan tüketimlere göre pay edilmektedir.

İlgili yönetmelikte belirtilen formüllere göre yapılan hesaplama sayesinde, sıcak su giderlerinin dağıtılması sağlanmaktadır.

Sıcak su paylaşımı için kullanılan formül aşağıdaki gibidir.

Merkezî sıhhî sıcak su sisteminin yakıt tüketim miktarı (By);

By = 1,20 x V x (tw - 10) / HU 

şeklinde hesaplanır. Bu durumda binanın toplam sıhhî sıcak su tüketim tutarı (M);

M = By x F   (TL) olarak hesaplanır.

F: Yakıt birim fiyatı (TL)
By: Merkezî sıcak su yakıt tüketim miktarı (katı ve sıvı yakıtlar için kg, gaz yakıtlar için m3 olarak alınır.)
M: Binanın toplam sıcak su tüketim tutarı (TL)
V: Tüketilen sıcak su hacmi (litre)
tw: Sıcak su sıcaklığı (°C)
HU:Tüketilen yakıtın alt ısıl değeri (katı ve sıvı yakıtlar için kcal/kg, gaz yakıtlar için kcal/m3 olarak Hu değerleri yakıtı sağlayan kuruluşlardan alınır.)

Sıcak su hesaplamasını bir örnek ile açıklayalım. 

Bina GAZ faturası: 10.000 TL
Sayaçtan Ölçülen Hacim: 4139m3 (Tedarikçi firmanın okuma yaptığı ana sayacın dönem içinde vermiş olduğu tüketimdir, tedarikçi firmanın kestiği fatura üzerinde yer almaktadır.
Yakıt Birim Fiyatı (F): 10000 / 4139 = 2,4160 TL/m3

Kazan Suyu Sıcaklığı: 50 Derece
1m3 sıcak su için yakıt tüketim miktarı (By):
= 1,20 x 1.000(lt) x (50-10) / 8250
= 5,818181

1 m3 sıcak su ısıtma gideri = By x F   (TL) 
= 2,4160 x 5,818181
= 14,0567 TL olarak sonuç verir.

Daire tüketimi 2 m3 ise, 14,0567 x 2 = 28,11 TL sıcak su ısıtma gideri hesaplanır. Suyun ısıtılması haricinde bir de suyun kullanım bedeli vardır. Bu bedel su sağlayıcı tedarikçi firma tarafından kazana giren su için faturalandırılmaktadır. Dolayısıyla dairelere hem sıcak su ısıtma gideri hem de sıcak su kullanım gideri tahakkuk etmektedir.

<< Yaz ayları için önemli bir bilgi  >>

Kış aylarında binalara gelen gaz faturaları, hem ısınma için harcanan enerjiyi, hem de suyun ısıtılarak sıcak su olarak kullanılması amacıyla harcanan enerjiyi kapsamaktadır. Ancak yaz dönemlerinde ısınma için harcanan enerji olmadığından, kazanlar sadece sıcak su elde edilmesi amacıyla 7/24 çalışmakta ve enerji harcamaktadır.

Yaz aylarında ısıtma sistemi devreden çıkarıldığında, toplam sıhhi sıcak su tüketimi hesaplanarak gaz faturasından çıkarıldıktan sonra kalan miktar direkt olarak bize toplam sıhhi sıcak su tüketimi kayıp, kaçak, sistem işletim kayıplarını vermektedir.

Bu kayıplar için hesaplanan tutar, sistemin sürekli olarak çalışması için harcanan giderdir ve bağımsız bölümlerin boş/dolu durumuna bakılmaksızın m²’leri oranında «Sıcak su ortak gideri» olarak pay edilmektedir.