Information about cost sharing, please click here

Soğuk su gideri nasıl pay edilir? Soğuk su paylaşımı nasıl yapılır? Soğuk su gideri dairelere nasıl dağıtılır? Soğuk su paylaşımı yapılırken dikkat edilmesi gerekenler ile ilgili bu yazımızı okuyabilirsiniz.

Soğuk su giderlerinin paylaşımı için mevzuat bulunmamaktadır. Bu nedenle soğuk su giderlerinin paylaşımı bağımsız bölümlerin tüketimlerine göre yapılmaktadır.

Buna göre, binalara tedarikçi firma tarafından kesilen su faturası toplamı, bina toplam tüketimine (m3) bölünerek, su birim fiyatı elde edilmekte, dairelerin tüketimi ile su birim fiyatı çarpılarak dairelere düşen soğuk su gideri hesaplanmaktadır.

Soğuk su hesaplamasını bir örnek ile açıklayalım. 

Bina Su faturası: 3.000 TL (Tedarikçi firma tarafından kesilen su faturası)
Bina tüketimi: 387 m3 (Dairelerin soğuk su sayaçları okunarak toplam tüketim elde edilir)
Su birim fiyatı: 3000 / 387 = 7,7519 TL / m3

Daire tüketimi 5 m3 ise, 7,7519 x 5 = 38,76 TL soğuk su gideri hesaplanır.

Soğuk su giderlerinin dağıtımında, bazı site/apt yönetimleri, tedarikçi firmanın birim fiyatı ile su giderlerinin dağıtılmasını, kalan tutarın bina bütçesinden karşılanması yönünde karar alabilmektedir. Su giderlerinin dağıtımında yönetmelik vb. mevzuat bulunmadığından, Site/Apt yönetimlerinin alacağı karar doğrultusunda soğuk su giderleri pay edilmektedir.